Edwards Elektriska - Din elektriker i

norra och västra Stockholm

Edwards Elektriska startades som ett enmansföretag av Henrik Edwards 2009. I dag är vi tre anställda som arbetar med de flesta förekommande elinstallationer.

Vi genomför allt från att dra in ny el i lägenheter installera dimmers och belysning i badrum och vid köksrenovering. Vi genomför även specialinstallationer av belysning för att accentuera i lägenheter, hus eller trädgårdar. 

Som ett litet företag tror vi att vår storlek är till fördel. Att vi är ett mindre företag gör att dialogen med våra kunder underlättas väsentligt. Detta medför att vi kan ha en närmre dialog med er som kund och minimera risken för missförstånd och missnöje.

Vår storlek gör också att vi kan också vara mer flexibla att möta kundens behov. Vi lämnar inte ett arbete som Ni inte är nöjda med.

Som kund hos oss ska det vara enkelt att använda ROT-avdraget. Därför drar vi av 30 % av arbetskostnaden direkt från fakturan.